Selecteer een pagina

Privacyverklaring

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. DG Communicatie gevestigd te Enkhuizen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 34092363, vindt het belangrijk goed met eventuele privacy-gevoelige gegevens om te gaan.

DG Communicatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden gegeven bij het invullen van een contactformulier op www.dgcommunicatie.nl zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
DG Communicatie verwerkt persoonsgegevens die door u zelf aan ons worden verstrekt. Het verzamelen, beheer en gebruik van de persoonsgegevens is altijd gekoppeld aan een concreet doel, zoals het stellen van een vraag via onze site. We verzamelen of gebruiken dus geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan het concrete doel waarvoor wij deze hebben verkregen. Evenmin zullen we deze gegevens combineren met eventuele andere persoonlijke gegevens, mochten wij daarover beschikken. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Grondslag voor deze verwerkingen is:
Gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Bezoekers van de website kunnen een contactformulier invullen met een vraag of opmerking. Daartoe registreren wij uw naam, mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij zodat we uw vraag of opmerking kunnen beantwoorden. De gegevens worden bewaard totdat de vraag beantwoord is.

Wilt u dat deze gegevens eerder worden verwijderd dan kunt u een mail sturen naar graafcom@wxs.nl waarna de gegevens binnen vier weken worden verwijderd.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DG Communicatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens evenals een verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking doen door een mail te sturen naar graafcom@wxs.nl Hier wordt binnen vier weken op gereageerd.

Verder heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
DG Communicatie deelt uw persoonsgegevens niet met derden behalve wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Mocht u vragen of opmerkingen over deze verklaring hebben, dan kunt u contact opnemen met Jan de Graaf van DG Communicatie, via graafcom@wxs.nl

Deze verklaring kan in de loop van de tijd worden aangepast. Op deze site vindt u telkens de nieuwste versie. Houd daarom de site in de gaten.