Selecteer een pagina

Effectief communiceren – een vak apart!

Zoekt u een helpende hand voor het maken van een brochure, nieuwsbrief of website? Of heeft u behoefte aan communicatieadvies op maat? Bij ons bent u aan het goede adres.

w

Advies

 

Congressen

 

Nieuwsbrieven

 

Tijdschriften

 

ONS WERK

DG Communicatie is specialist in het schrijven van teksten voor persberichten, nieuwsbrieven, folders en beleidsnota’s. Dit doen we voor tal van opdrachtgevers. Daarnaast zijn we eigenaar van diverse bladen, platforms en nieuwsbrieven.

Bruisend Science Park

Utrecht-oost / Science Park ontwikkelt zich in rap tempo tot een internationaal vestigingsklimaat van formaat. Belangrijke motor achter dit succes is de wijze waarop alle betrokken partijen de handen ineen hebben geslagen.In een flyer geven vertegenwoordigers van alle betrokkenpartijen kort en bondig hun mening over het geheim van de samenwerking. DG Communicatie verzorgde de interviews.

5 jaar samenwerken met impact (PDF)

Verkenning Woningmarkt Metropoolregio Amsterdam

De ‘Woningmarktverkenning Metropoolregio Amsterdam’ geeft inzicht in de stand van zaken op en de werking van de woningmarkt in de Amsterdamse regio. De verkenning biedt inzicht in de verhuispatronen, de samenhang in de woningmark en de rol van de verschillende deelregio’s binnen de metropoolregio. DG Communicatie verzorgde de eindredactie en productie.

Verkenning woningmarkt Metropoolregio Amsterdam (PDF)

Modernisering milieubeleid

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verzamelde onlangs munitie om de grote opgaven van de komende decennia te agenderen. Dit gebeurde in het kader van het programma ‘Modernisering Milieubeleid’. DG Communicatie ondersteunde dit traject via het mede-organiseren van twee conferenties en het maken van vijf projectnieuwsbrieven.

Bekijk de nieuwsbrief (PDF)

Metropoolregio Amsterdam

Al jarenlang verzorgt DG Communicatie de nieuwsbrief van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hetzelfde geldt voor de website van het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Stadsregio Amsterdam.

Bezoek de website

Milieu Compact

Meer kennis vergaren en tóch tijd besparen? Darvoor zorgt Milieu Compact. Het meest complete milieutijdschrift van ons land zet al meer dan 25 jaar het belangrijkste milieunieuws tweewekelijks op een rij. DG Communicatie verzorgt de redactie en productie. Ook beheren wij de website.

Bezoek de website

Tijdschrift Milieu

DG Communicatie verzorgt de redactie en productie van Tijdschrift Milieu, het opinieblad van de VVM, netwerk van milieuprofessionals. Het tijdschrift steekt gericht in op koersaanpassingen van het milieubeleid en wakkert het debat hierover aan.

Bekijk het tijdschrift (PDF)

Vakblad Vroeg

Voor professionals die werken met kinderen van 0 tot 7 jaar is Vakblad Vroeg dé nieuwsbron. Denk aan medici, psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, IMH-specialisten en JGZ-verpleegkundigen. DG Communicatie verzorgt de redactie en productie. Daarnaast beheren wij de website met daaraan gekoppeld een wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk het tijdschrift (PDF)

Investeringskader Waddengebied

Het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 is opgesteld door de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. DG Communicatie droeg zorg voor de communicatie. Met succes. Het eindproduct is met brede steun aangenomen door Provinciale Staten van de drie Waddenprovincies. De door ons ontwikkelde website bevat alle informatie over het project.

Bezoek de website

Ouders Centraal

Ouders Centraal biedt professionals informatie om een goede samenwerkingsrelatie met ouders op te bouwen. Het online platform bericht over actuele ontwikkelingen, methodieken, onderzoeksbevindingen en praktijkvoorbeelden. Aan de site is een wekelijkse nieuwsbrief gekoppeld. DG Communicatie beheert het online platform.

Bezoek de website

 

Interviews

DG Communicatie verzorgt regelmatig interviews. Bijvoorbeeld met Eric Corton over zijn Willem Arondéuslezing. Een ander voorbeeld vormt het interview met prof.dr. Bram Orobio de Castro over het belang om te investeren in het jonge kind. “Er is veel te weinig aandacht voor het preventief bijsturen van ongewenst gedrag op jonge leeftijd.”

Winst vroeg ingrijpen ligt op lange termijn (PDF)

 

Digitale nieuwsbrieven

De digitale nieuwsbrief is niet meer weg te denken als communicatiemiddel. MailChimp is hiervoor een praktisch format waar DG Communicatie inmiddels de nodige ervaring mee heeft opgebouwd. Dit betekent dat wij tegen geringe kosten snel en vakkundig ook uw online communicatie via MailChimp kunnen verzorgen.

Bekijk de DAIMH-nieuwsbrief

 

Dag van de Omgevingswet

De Omgevingswet staat volop in de belangstelling. Dat bleek eens te meer tijdens alweer de zesde editie van de Dag van de Omgevingswet van de VVM. Naast interessante lezingen werd de ruim 300 bezoekers een keuzemenu voorgeschoteld van een grote verscheidenheid aan workshops. DG Communicatie verzorgde een uitgebreide terugblik in woord en beeld.

Dag van de Omgevingswet 2017 (PDF)

 

Video-interviews Fietsersbond

In opdracht van Fietsersbond Regio Haarlem verzorgde DG Communicatie een serie van vier video-interviews. Jan de Graaf voerde gesprekken met Saskia Kluit, directeur fietsersbond, Anne Joustra, directeur Vervoerregio Amsterdam, Boudewijn Bach, stedenbouwkundige, en Gert Jan Hulster, cineast van de film ‘We are cycle’.

Bekijk het interview met Saskia Kluit

 

Huisstijlbegeleiding

Regelmatig is DG Communicatie betrokken bij het ontwikkelen of vernieuwen van een huisstijl. In overleg met de opdrachtgever selecteren wij dan vormgevers en maken wij een plan van aanpak. Vervolgens begeleiden wij alle stappen, van het eerste schetsontwerp tot de oplevering van de nieuwe huisstijl. Voorbeelden zijn de huisstijlen van IPO, Schuttelaar & Partners en Zeestad.

Schuttelaar & Partners / IPO / Zeestad

 

Over DG Communicatie

Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij alles wat ons bureau oppakt hoog in het vaandel. Onze website toont onze expertise aan de hand van enkele recente producten van onze hand.

In een persoonlijk gesprek vertellen wij u graag meer over onze werkwijze.

Jan de Graaf

06 21905843
jan@dgcommunicatie.nl

Louise van den Broek

06 18844407
louise@dgcommunicatie.nl

Neem contact met ons op

Privacyverklaring